Konverzace v anglickém jazyce

Kroužek je připraven ve spolupráci s SVČ Domeček Valašské Meziříčí.
Je určen pro žáky 3.-5. ročníku a bude probíhat vždy ve středu od 13.00 hodin pod vedením Mgr. Hořanské.
Poplatek za kroužek 600,- Kč pololetí.