Menu
Základní škola Krhová
ZŠ Krhová,příspěková organizace

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní stravování

Sdělení školní jídelny

1. Ceny obědů od 1.9.2023

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2 jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku.

  • strávníci od 7 – 10 let (narozeniny do 31.8.2024) 29,- Kč
  • strávníci od 11- 14 let (narozeniny do 31.8.2024) 32,- Kč

2. Platba stravného

První platba – zálohová platba na měsíc červen 2024 (splatná k 15. září 2023):

  • 22 obědů x 26,- Kč 638,- Kč
  • 22 obědů x 29,- Kč 704,- Kč

Ostatní stravné se platí zpětně za skutečně odebrané obědy (za září v říjnu, za říjen v listopadu atd.). Obědy za červen 2024 se v červenci 2024 zúčtují se zálohou placenou v září 2023.

Možnost úhrady za stravné si zákonný zástupce dítěte určí při vyplňování Přihlášky ke školnímu stravování.

- souhlasem k inkasu

pro klienty peněžních ústavů: 3218165389/0800

- příkazem k úhradě

na účet číslo: 3218165389/0800

- složenkou

- hotově

ve vyjímečném případě

Platba musí být provedena k 15. dni v měsíci. 

Nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.

4. Odhlášky z obědů

Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní = 71,- nebo 74,- Kč).

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole. Proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

Strava se odhlašuje vždy do 12:00 hod. na následující den.

- telefonicky: MŠ Krhová: 571 633 054         
   vedoucí ŠJ  Z. Vávrová: 702 015 919

- do sešitu odhlášek (při vstupu do jídelny v ZŠ)

5. Výdej obědů

v ZŠ  11:40 – 12:10

První den neplánované nemoci lze jídlo odebrat do jídlonosiče:

- v ZŠ  11:30

- v MŠ  11:00

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí ŠJ Zdeňka Vávrová. 

Škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

lyžařský výcvik

Základní škola Krhová

Základní škola Krhová je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, respektováním žákovy osobnosti, tak zapojením školy i jejích žáků do veřejného života.

 

Snažíme se podporovat spolupráci mezi žáky, pomáhat žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí ve vyučování je také příjemné prostředí ve škole, útulně vybavené třídy, používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům. Vzhledem k menšímu počtu dětí ve třídách škola nabízí možnost integrace dětí s handicapem nebo vývojovou poruchou učení.

 

Snažíme se, aby nabývání vědomostí a výchova dětí probíhaly v tvořivé, klidné, až rodinné atmosféře.

Mohlo by Vás zajímat