Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Michaela Škrobánková
hrarozvojova@gmail.com
+ 420 733 137 754

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Školní stravování

 

Sdělení školní jídelny

 

1. Ceny obědů od 1.9.2020

 

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2 jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku.

 

 

strávníci od 7 – 10 let (narozeniny do 31.8.2021) 26,- Kč

 

strávníci od 11- 14 let (narozeniny do 31.8.2021) 29,- Kč

 

 

 

2. Platba stravného

 

První platba – zálohová platba na měsíc červen 2021 (splatná k 15. září 2020):

 

22 obědů x 26,- Kč 572,- Kč

 

22 obědů x 29,- Kč 638,- Kč

 

Ostatní stravné se platí zpětně za skutečně odebrané obědy (za září v říjnu, za říjen v listopadu atd.). Obědy za červen 2021 se v červenci 2021 zúčtují se zálohou placenou v září 2020.

 

Možnost úhrady za stravné si zákonný zástupce dítěte určí při vyplňování Přihlášky ke školnímu stravování.

 

- souhlasem k inkasu

pro klienty peněžních ústavů: 3218165389/0800

 

- příkazem k úhradě

na účet číslo: 3218165389/0800

 

- složenkou

 

- hotově

ve vyjímečném případě

 

Platba musí být provedena k 15. dni v měsíci. 

Nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.

 

4. Odhlášky z obědů

 

Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole, doúčtována za plnou cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní = 52,- nebo 54,- Kč).

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole. Proto je i strava přihlášená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ).

 

Strava se odhlašuje vždy do 12:00 hod. na následující den.

 

- telefonicky:      MŠ Krhová:    571 633 054         

        vedoucí ŠJ  Z. Vávrová:  702 015 919

 

- do sešitu odhlášek (při vstupu do jídelny v ZŠ)

 

 

 

5. Výdej obědů

 

v ZŠ  11:40 – 12:10

 

První den neplánované nemoci lze jídlo odebrat do jídlonosiče:

 

- v ZŠ  11:30

 

- v MŠ  11:00

 

 

 

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí ŠJ Zdeňka Vávrová.