Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Sfumato

Základní škola Krhová sleduje trendy ve vzdělávání. Učitelé z této školy se snaží dětem zpříjemnit učení moderními metodami. Mezi ně patří i výuka čtení pomocí metody ,,Sfumato " – splývavé čtení.
V současné době se ve školách stále setkáváme s neúspěchy ve čtení, a proto je důležité postihnout příčinu špatného čtení a těmto nesprávným projevům předcházet. Metodika „Sfumato" těmto projevům předchází. Tato metoda vychází z poněkud odlišných principů výuky čtení než představuje tradiční, a v našich školách nejčastěji používaná slabikotvorná metoda. Výuka čtení touto metodou je přizpůsobena individuálním schopnostem a předpokladům dítěte, je založena na perfektním zvládnutí počátků čtení. Děti se naučí pracovat se svým hlasem , kontrastní volba pořadí písmen vede děti k rozvíjení zrakového a sluchového aparátu. Vynikající je propojení výuky čtení s jinými předměty , zejména s prvky hudebně dramatické výchovy, které děti výrazně motivují, zvýrazňují prožitek ze čtení a napomáhají lepšímu porozumění textu. Děti při výuce čtení zapojují všechny smysly. Když se děti např. učily číst písmeno B, hrály si na bubáky, kreslily berušky, četly si povídání o Bouřka u babičky, měly den s bublifukem a bubnovaly na buben. Současně se rozvíjí slovní zásoba dětí, správná výslovnost a celková úroveň vyjadřování a schopnost vystupovat na veřejnosti. A co je nejdůležitější – číst děti baví.

Metoda splňuje požadavky očekávaných výstupů daných RVP pro základní vzdělávání.