Šablony pro ZŠ III

Inkluze III v ZŠ Krhová - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:              Inkluze III v  ZŠ Krhová

Rozpočet projektu:          269 736,00 Kč

Termín realizace:             1. 9. 2021-31.8.2022

Vybrané aktivity ZŠ:

1. Klub pro žáky ZŠ- čtenářský klub- volnočasová aktivita

2. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím bezplatného pravidelného doučování

3. Projektový den ve škole

4. Klub zabavné logiky  a deskových her- volnočasová aktivitavedoucí k rozvoji logického a strategického myšlení žáků