Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

skolakrhova@seznam.cz, info@zskrhova.cz

Projekt

 

Inkluze v ZŠ Krhová - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                    02_16_022

Název projektu:              Inkluze v  ZŠ Krhová

Rozpočet projektu:          319 982,00 Kč

Termín realizace:             1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Vybrané aktivity ZŠ:

1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - vzájemná výměna pedagogických zkušeností

3. Čtenářský klub pro žáky – volnočasová aktivita vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí.

4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím bezplatného pravidelného doučování

5. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem- podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím bezplatné pravidelné přípravy na vyučování

6. Klub zabavné logiky  a deskových her- volnočasová aktivitavedoucí k rozvoji logického a strategického myšlení žáků

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- v oblastech matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, inkluze