Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Michaela Škrobánková
hrarozvojova@gmail.com
+ 420 733 137 754

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Školní družina

Školní družinu tvoří  jedna místnost, prostory jsou  členité a doplněné novým nábytkem a barevnými doplňky. Do vybavení ŠD patří společenské, naučné a zábavné hry, stavebnice, sportovní náčiní, jednoduché hudební nástroje, televizor a audiovizuální technika. Kapacita školní družiny je omezena na 30 žáků, přednostně přijímáme žáky nižších ročníků.

Snahou bylo, aby při vstupu dětí do místnosti školní družiny na ně dýchla celková atmosféra pohody, radosti a útulnosti. Školní družina má jedno oddělení a tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika. Hlavním posláním je zájmová činnost, odpočinek a relaxace žáků. Rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny sdělí zákonní zástupci v zápisním lístku. Nepřítomnost a změny odchodu z družiny oznámí rodiče buď osobně nebo písemně.

Za pobyt ve školní družině se platí příspěvek 150,- Kč měsíčně. Tato částka platí vždy v plné výši bez ohledu na počet navštívených dnů v měsíci, a to poslední týden v měsíci. Pokud je provoz školní družiny přerušen na více než 5 dní, částka se adekvátně snižuje.

ranní provoz:   6:30 - 8:00 hodin
odpolední provoz:

 11:30 - 15:30 hodin

 

Platba ŠD

Prosíme rodiče, aby každý měsíc uhradili částku za ŠD (150,- Kč) tak, aby platba byla připsána na účet školy nejpozději 25. den daného měsíce, protože později vznikají při vyúčtování problémy. Pokud je platba zaplacena později, je částka vedena jako úhrada za další měsíc. 
Všem dětem, které navštěvují ŠD, byl přidělen variabilní symbol. Pokud ho někdo zapomněl, vyhledá si variabilní symbol na nástěnce u školní družiny, kde jsou tyto údaje zveřejněny.
Číslo účtu: 3218298309/0800

Děkujeme za pochopení.