Hodiny speciálněpedagogické péče

Hodiny spedciálněpedagogické péče probíhají pro žáky s doporučeným podpůrným opatřením pod vedením Mgr. Ivany Pavlicové.
 
Pondělí   12:00-12:45  1.+2. třída
 
Úterý       13:00- 13:45    3. třída
 
Čtvrtek    13:00-13:45  4.+5. třída
 
Zákonní zástupci žáků byli seznámeni s podpůrným opatřením, souhlasí a hodina se pro žáka stala povinnou.