Šablony pro ZŠ II

Inkluze II v ZŠ Krhová - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:                    02_18_063

Název projektu:              Inkluze II v  ZŠ Krhová

Rozpočet projektu:          430 451,00 Kč

Termín realizace:             1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Vybrané aktivity ZŠ:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

2. Klub pro žáky ZŠ- badatelský klub- volnočasová aktivita

3. Klub pro žáky ZŠ- komunikace v anglickém jazyce- volnočasová aktivita 

4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím bezplatného pravidelného doučování

5. Projektový den ve škole

6. Klub zabavné logiky  a deskových her- volnočasová aktivitavedoucí k rozvoji logického a strategického myšlení žáků

7. Projektový den mimo školu

7. Využití ICT ve vzdělávání ZŠ

 

Projekt byl ukončen 31.8.2021.