Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Michaela Škrobánková
hrarozvojova@gmail.com
+ 420 733 137 754

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Zápis do 1. ročníku- informace pro rodiče

30.03.2020 10:28

Zápis do 1. třídy 2020- základní informace

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne v Základní škole Krhová, příspěvková organizace ve dnech 1.-15.4.2020.

 

Můžete volit tyto způsoby:

 

1. osobní návštěva zákonného zástupce dítěte za použití ochranných prostředků ve škole ve dnech 7.-8.4. 2020 v době od 9.00-16.00 hodin, podatelna bude zřízena v hlavní chodbě školy, žadatelé budou vpouštěni jednotlivě

2. elektronické podání v období 1. 4. 2020 – 15.4.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu, po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostředím školy (motivační část). Nebude však nyní součástí zápisu.

Kde získám potřebné dokumenty k žádosti o přijetí, případně k žádosti o odklad?

Potřebné dokumenty Vám budou zaslány poštou na adresu trvalého bydliště v případě, že jste přihlášeni k trvalému pobytu v Krhové, nebo jsou ke stažení ne www.zskrhova.cz.

Vyplňujete žádost o přijetí (nebo o odklad) a zápisní list.

Jak podat žádost?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID kmeyqhv

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 

3. poštou, doručit dokumenty s vlastnoručním podpisem na adresu

Základní škola Krhová, příspěvková organizace

Hlavní 205

756 63 Krhová

4. vhozením dokumentů do poštovní schránky ZŠ Krhová u vjezdu na parkoviště

5. osobní podání: v době určené výše, tento způsob preferujeme z důvodu ověřování dokumentů

K žádosti dokládáte rodný list dítěte a OP zákonného zástupce, buď prostou kopií přiloženou k žádostem podaným způsobem bez osobního kontaktu, nebo nahlédnutím do originálu v případě osobního podání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit originál vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Jak zjistím zda dítě bylo přijato?

Zákonný zástupce obdrží od správního úřadu (škola) důležité informace- přidělení registračního čísla uchazeče, buď poštou na adresu trvalého bydliště, nebo přímo při osobním podání.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 16.4.2020 na úřední desce školy.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky Vám bude doručeno poštou na adresu trvalého bydliště.

V případě nejasností volejte 730 891 017, Mgr. Pavlicová