Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

skolakrhova@seznam.cz. info@zskrhova.cz

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Zahájení prezenční výuky pro 3.- 5. ročník- informace

20.11.2020 12:38
V pondělí 30.11. se vracíme k prezenční výuce.
V souvislosti s opatřeními PES pro školství jsme nuceni provést několik organizačních změn.
1. Ranní družina funguje pouze pro žáky 1.+2. ročníku, ostatní žáci mohou do budovy přicházet od 7.30 hodin a jít přímo do své třídy.
2. Žáci musí mít roušky na ústech po celou dobu pobytu ve školní budově (vybavte děti více rouškami), roušky odkládáme pouze při svačině a u stolu v jídelně.
3. Výuka probíhá dle rozvrhu, výuka TV je řešena náhradním programem, v HV se nezpívá.
4. Mohou nastat drobné změny v rozvrhu v rámci udržení homogenních skupin žáků - upřesníme ve škole.
5. Stravování ve školní jídelně v rámci pravidel- omezení počtu míst a oddělení skupin.
   3.+4. třída oběd ve 12.00 hodin
   5. třída oběd v 12.15 hodin
6. Odpolední družina od 13. 00 hodin ve 3. třídě ( skupina 3.+4. třída)
7. Zájmové kroužky zatím nemohou fungovat.(pohybovky, flétna, keramika)
8. Kluby a doučování budou fungovat online ( angličtina, deskové hry, čtenářský klub a doučování)
9. Platba za ŠD měsíc říjen, listopad bude upravena dle počtu dnů provozu - říjen 64,-Kč, listopad 0,- Kč - přeplatky budou vráceny v hotovosti.