Vyhledávání

Kontakt

Základní škola Krhová, příspěvková organizace
Hlavní 205
756 63 Krhová

ředitelka školy 730 891 017
Mgr. Ivana Pavlicová
školní družina 777 861 732
Dagmar Jiráková

skolakrhova@seznam.cz, info@zskrhova.cz

Informace k zápisu do 1. třídy

26.03.2018 12:15

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

Zápis do 1. třídy ZŠ Krhová pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 11.4. a 12.4. 2018 vždy od 13. 00 hodin do 17.00 hodin. K zápisu přicházejí děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017//2018.
 
Vezměte s sebou rodný list dítětě a OP zákonného zástupce.
Chcete-li žádat o odklad školní docházky vezměte také doporučení ŠPZ ( školské poradenské zařízení) a vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis k povinné školní docházce  je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Každý žadatel o přijetí dostane své registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy.